Relatiecheckup testen/vragenlijsten

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Op deze pagina vind je een aantal testen en vragenlijsten rond persoonlijkheid, seksualiteit en relaties. Deze testen zijn vertalingen of aanpassingen van (professioneel) ontwikkelde testen of eigen ontwikkeld (bewerkt) materiaal.

Deze testen zijn louter informatief en geven geen sluitend profiel. Ze zijn alleen indicatief bedoeld, m.a.w. als een bepaalde score wordt behaald waarover je je zorgen maakt, is het misschien raadzaam hieromtrent verder gespecialiseerd advies in te winnen.

Deze testen hebben niet de bedoeling om diagnoses te stellen, de resultaten mogen ook niet  als dusdanig gebruikt worden voor welk doel ook en de ontwikkelaar kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke onvolkomenheden of onjuistheden.

Dit wil niet zeggen dat deze tests niet met de nodige zorg ontwikkeld en uitgeprobeerd werden. Ze baseren op wetenschappelijk onderzoek maar zijn niet onfeilbaar.

Ook de vragenlijsten zijn bedoeld om een checkup te maken van je relatie of meer inzage te geven in je persoonlijkheid. Je kan de ingevulde vragenlijsten met je partner bespreken om zo de relatie te verbeteren. Je kan ook professionele hulp inschakelen om dit in begeleiding te doen.

Privacybescherming : Jouw (inlog)gegevens worden op geen enkele wijze geregistreerd of bijgehouden. Het invullen gebeurt steeds anoniem.  Je bent zelf de enige die de uitkomst te zien krijgt. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen.

Je mag deze testen/vragenlijsten vrij gebruiken voor persoonlijk (relatie)onderzoek en links maken naar dit overzicht, maar omwille van het vele werk dat erin stak, apprecieer ik een correcte bronvermelding. Overname/kopiëren/gebruik op andere websites is niet toegelaten! Sommige testen zijn immers al (mogelijks wetenschappelijk aangepast) reeds overgenomen van andere websites/bronnen of zijn gebaseerd op door anderen ontwikkelde testen.

Oorspronkelijke (test)ontwikkelaars wiens copyrightrechten onterecht aangetast werden, mogen steeds contact opnemen via seksuologiepraktijk@telenet.be

Omwille van copyright en ongeoorloofd gebruik door andere websites werden de testen/vragenlijsten met een paswoord beveiligd. Cliënten van de seksuologiepraktijk krijgen bij intake het paswoord meegedeeld. Wie zichzelf wil testen en het paswoord wil bekomen neemt contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be

Suggesties of tips ter verbetering zijn altijd welkom.

© Gerard Gielen Pedagoog/Seksuoloog/Relatietherapeut


 

 

Bron pixabay.com

Relatietest (© bewerking G. Gielen) : deze test geeft je een overzicht van je kwaliteiten inzake relatievorming.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 


 

Hechtingsstijl (© bewerking G. Gielen) : deze test geeft je een overzicht van je gehanteerde hechtingsstijl.

Photo by AllGo

Liefde is een van de mooiste dingen die er zijn. Tegelijkertijd is het voor veel mensen een van de moeilijkste dingen die er zijn. Want liefde geven en nemen is niet iets wat automatisch goed gaat. Heb je in je jeugd de verkeerde voorbeelden gehad of anderszins nare ervaringen opgedaan, dan kan wantrouwen en/of angst de kop opsteken. In je liefdesleven kan zich dat vertalen in hechtingsproblemen zoals afstandelijkheid, bindingsangst en verlatingsangst, met alle vervelende gevolgen van dien.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 

 


 

 

Bron pixabay.com

Eysenck Persoonlijkheidstest (EPI) (© bewerking G Gielen) : deze test geeft een waarde op de schalen Extraversie-Introversie en Neuroticisme-Stabiliteit.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 


 

 

Pexels (CC0), Pixabay

Big Five Persoonlijkheidstest (© bewerking G Gielen) Aan de hand van 80 vragen krijgt u een beeld van uw persoonlijkheid op de typische big 5 persoonlijkheidskenmerken :openheid-geslotenheid ,introversie-extraversie; emotionele stabiliteit-neuroticisme; vriendelijkheid/inschikkelijkheid/aanpasbaarheid ; gewetensvolheid/conscientieusheid/plichtsbewust

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 


Photo by Jen Theodore

Welk liefdestype ben ik? (© bewerking G Gielen) : aantrekking hangt af van je liefdestype. Welk van de persoonlijkheidstypen ben jij.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 


Photo by Samantha Gades

Persoonlijkheidstest (© bewerking G Gielen): deze test geeft een beeld van je persoonlijkheid op 10 persoonlijkheidsaspecten.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 


 

Photo by Houcine Ncib

Karaktertest Big 5 (© bewerking G. Gielen) Dit is een zogenaamde Big5-test, waarbij je in het kort een test ondergaat waarbij 5 karaktereigenschappen naar voren komen : je krijgt een score voor ‘negatieve emotionaliteit’, ‘extraversie’, ‘openstaan voor nieuwe dingen’, ‘altruïsme’, ‘plichtsbewust of consciëntieus zijn’.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 


 

 

Photo https://en.wikipedia.org

Welk natuurelement ben jij? (©  bewerking G. Gielen) Werken vanuit je natuurelement. Hier vind je een zelftest rond de vier natuurelementen. Ben je vooral vuur, aarde, lucht of water? Of in meer wetenschappelijke termen :sanguinisch (optimistisch) , cholerisch , melancholisch en flegmatisch?
Mensen kun je niet in een bepaald hokjes stoppen. Het is dus moeilijk om één bepaalde typologie, persoonlijkheidstrek of karaktertrek aan iemand uniek toe te wijzen. We zijn steeds een combinatie van verschillende elementen. Maar vaak overheerst wel een bepaald element in onze karakterstructuur.  Naar relaties toe is het belangrijk je karakterstructuur vanuit de natuurelementen te ontdekken. Je kunt ze ook koppelen aan je sterrenbeeld. Het is van belang te zien hoe jouw persoonlijkheid er uit ziet vanuit de natuurelementen om te zoeken naar hoe jij in een relatie met anderen staat.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier om de test te starten.

 

 


 

Photo by Fausto García

Relatietevredenheidstest. (Relationship Satisfaction Test).  (© Bewerking G Gielen) Voel je je voldoende bemind. Zit je in een veilige relatie.Hoe zit het met de seks? Geef eerlijk antwoord en ontdek de knelpunten in je relatie.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 

 


 

Photo by NeONBRAND

Bron unsplash.com Photo by NeONBRAND

Ben ik een goede partner. (© Bewerking G. Gielen) Met deze vragenlijst gaat u voor uzelf na of u een goede trouwe partner bent. Geef een eerlijk antwoord en vergelijk met de standaardscores.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 


 

Victoria_Borodinova (CC0), Pixabay

Seksverslaafd? (© Bewerking G. Gielen) Ben ik seksverslaafd als ik regelmatig masturbeer of voortdurend over seks fantaseer waar ik ook maar ben? Heb ik een pornoverslaving als ik iedere dag naar porno kijk? Ben ik seksverslaafd als ik er maar niet in slaag om mijn partner trouw te blijven en seks op zoek bij andere personen dan mijn eigen partner?
Bij het bepalen of je seksverslaafd bent speelt de uitingsvorm eigenlijk niet eens zo’n grote rol. Het gaat om de drang en dwang die erachter zit. Om de machteloosheid die je ervaart. In het kort is seksverslaving het gevoel dat je de controle kwijt bent over je seksuele activiteiten. In combinatie met reële gevolgen voor andere verantwoordelijkheden die je hebt, zoals werk en relaties. Men noemt het ook wel hyperseksualiteit : Seksverslaving is een obsessieve seksuele aandrang die onbeheersbaar is. De behoefte aan seks is zó sterk dat het leidt tot problemen voor de verslaafde zelf en zijn of haar omgeving.  Met bijgevoegde test kan je voor jezelf achterhalen of je een seksverslaving hebt. Let op : het is geen sluitende diagnose. Het geeft enkel een indicatie of je mogelijk aan een seksverslaving lijdt. Na het bekijken van de resultaten moet je zelf oordelen of je meer gespecialiseerde hulp nodig hebt.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier.

 

 

 


 

 

 

Photo by Hal Gatewood

Bron unsplash.com Photo by Hal Gatewood

Zit ik in een gezonde relatie? Ben ik nog voldoende emotioneel verbonden met mijn partner.(© Bewerking G Gielen) Koppels kibbelen wel eens maar slagen er in om het altijd terug bij te leggen en van elkaar te blijven houden, wat ze ook zeggen en doen. Sommige koppels zitten in een vernietigende relatie waarbij de ene fysiek, emotioneel, verbaal,.. misbruik maakt van de ander. Met deze test kun je nagaan of je zelf in zulk een vernietigende relatie zit. Hoe zit het met de toegankelijkheid van mijn partner, de emotionele openstelling op belangrijke momenten voor mij, de betrokkenheid bij de dingen die ik doe.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 


 

self love, man, mirror

Bron geralt (CC0), Pixabay

 

Ben ik een narcist?  (© bewerking G. Gielen). De narcistische-persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een patroon van grandiositeit, behoefte aan bewondering en een gebrek een empathie. Mensen met een narcistische-persoonlijkheidsstoornis hebben een opgeblazen gevoel van de eigen belangrijkheid en ze geloven dat ze superieur, speciaal of uniek zijn. Ze hebben over het algemeen buitensporig veel bewondering nodig; hun gevoel van eigenwaarde is bijna altijd zeer fragiel.

Het ontbreekt ze aan inlevingsvermogen en ze hebben er veel moeite mee te erkennen dat anderen wensen, ervaringen en gevoelens hebben die verschillen van die van henzelf. Ze zijn vaak afgunstig op anderen en ze misgunnen andere hun successen of bezittingen, en hebben het gevoel dat zijzelf die prestaties, bewondering of privileges verdienen.

Met deze test kunt u a.d.h.v. 60 vragen nagaan of je deze stoornis in mindere of meerder mate bezit. Klik hier om de test te openen.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 


 

 

Bron https://www.needpix.com

Mijn partner is een narcist? (© bewerking G. Gielen).  Met deze test kunt u a.d.h.v. 60 vragen nagaan of uw partner een narcist is en je je binnen een narcistische relatie bevindt.  Narcisme is geen gewoon eenvoudig irritant trekje maar kan een ernstige persoonlijkheidsstoornis zijn die het samenleven met zo iemand heel erg kan bemoeilijken en niet alleen je relatie maar ook jezelf ten gronde kan richten. Narcisme verwijst naar obsessie met de eigen persoonlijkheid, dominantie en een gebrek aan inlevingsvermogen.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier om de test te doen.

 

 

 


 

Bron Flickr.com Photo by Timothy Krause


Depressietest
. (© bewerking G. Gielen)  Met deze test kunt u voor uzelf uitmaken of u in een depressie gesukkeld bent en of u best hulp van een arts of hulpverlener inroept.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 

 

 


 

Photo by Jan Kopřiva

Assertiviteitstest. (© bewerking G. Gielen) Met deze vragenlijst kunt u een indruk krijgen over de mate waarin u assertief bent. De lijst geeft u slechts een indruk en aan het resultaat moet u geen absolute waarheid toekennen. Het geeft u iets om over na te denken.
Beantwoord de uitspraken door het rondje van uw keuze aan te klikken. Sla geen vragen over. Geef uw antwoorden zo eerlijk mogelijk dan krijgt een zo goed mogelijk beeld. Aan het eind kunt u uw score opvragen.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 


 

SuicideOmen (CC0), Pixabay

Seksuele tevredenheid a.d.h.v. 5 factoren. (© bewerking G. Gielen) Bereken je tevredenheidsscore inzake seks. Aan de hand van deze vragenlijst krijg je een puntenscore op 5 domeinen van intimiteit/seksualiteit in je relatie : seksuele/erotische opwinding (vermogen op opgewonden te geraken), seksueel verlangen (seksuele interesse), orgasme/klaarkomen (seksueel genot), seksuele pijn (ongewilde pijnsensaties tijdens de seks), seksuele emotionele verbondendheid.
Of je nu te maken hebt met pijn, gebrek aan opwinding, problemen met orgasmes of verlegenheid over je verlangens en fantasieën, aan de hand van deze vragenlijst kun je op een veilige manier de seksuele kant van genot ontdekken. De lust is veel minder dan vroeger. We vrijen niet vaak genoeg. Ik vind de seks minder bevredigend. Ieder van ons wil andere dingen op gebied van seks. We vrijen minder liefdevol…

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 


 

 

Ben_Kerckx / Pixabay


Seksuele intelligentie.
(© bewerking G. Gielen) Met deze test meet je je seksuele openheid, de mate waarin je van seks kunt genieten en hoe open je staat tegenover je sekspartner. Bereken je seksquotiënt.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 

 

 


 

Photo by G Gielen


Seksueel opvoedingstype.
(© G. Gielen) Met deze test kunt u nagaan hoe open u staat tegenover seksualiteit bij (uw eigen) kinderen en hoe open/gesloten met of zonder schroom u met kinderen over seks wilt praten.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 

 


 

Photo by G Gielen

Conflicthantering. Met deze test (© Thomas & Kilmann, bewerking G. Gielen) kunt u een beeld krijgen voor de strategieën die u kiest als het gaat om conflicthantering. Meestal worden meerdere strategieën gehanteerd maar het kan zijn dat een bepaalde strategie een voorkeur bij u heeft. Met deze toets krijgt u een indruk over de mate waarin u kiest voor: het zich aanpassen, het vermijden of ontlopen van bepaalde situaties, compromissen zoeken of de gulden middenweg zoeken, samenwerken of problemen oplossen en wedijveren of forceren.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 


 

 

 

Photo by Amir Taheri

Actief luisteren. (© bewerking G. Gielen) Met deze vragenlijst kunt u voor uzelf nagaan hoe goed u bent in het actief luisteren naar je partner. Geef uw antwoorden zo eerlijk mogelijk en vul alle vragen in, dan krijgt een zo goed mogelijke indruk over uw vaardigheid actief luisteren. Deze test is richtinggevend.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 

 


 

Photo by Ansley Ventura

 

Stemmingstest. (© bewerking G. Gielen)  Deze test is oorspronkelijk gemaakt voor senioren om hun actuele stemming te meten, maar is ook bruikbaar voor iedereen binnen een relatie om de stemming op een bepaald moment vast te leggen.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 

 


 

Photo commons.wikimedia.org


Ontrouwtest.
(© bewerking G. Gielen)  Heb je een vermoeden dat je partner je ontrouw is? Doe deze test en controleer voor jezelf of je vermoeden klopt. Herken je de signalen? Praat er dan open over met je partner zonder meteen veroordelend te zijn.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Photo by Pixabay.com


Ben je klaar voor een nieuwe relatie?
(© bewerking G. Gielen)  Liefdesverdriet, wie kent het niet? Het verlies van je geliefde kan je veel hartzeer bezorgen en vaak krijg je het gevoel dat je voor altijd zal blijven verlangen naar je ex. Met deze vragenlijst kan je voor jezelf nagaan of je klaar bent voor een nieuwe liefde na het afspringen van je vorige relatie.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 


 

 

Photo by Scott Broome


Test de kwaliteit van seks en romantiek in je relatie
(© bewerking G. Gielen). Aan de hand van een aantal vragen kom je te weten in hoeverre passie, romantiek en seks voldoende hoog scoren in je relatie.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier om de test te beginnen.

 

 

 

 


 

 

 

crossfit, sports, fitness

Ichigo121212 (CC0), Pixabay

Waar ligt je persoonlijke kracht. (© bewerking G. Gielen) Deze test van Characteristics of Self Actualisation Scale ontwikkeld door Scott Barry Kaufman geeft je een beeld van eigenschappen die je sterk en minder sterk ontwikkeld hebt.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier om de test te beginnen.

 

 

 

 


Bron Pixabay

Bron freerangestock.com Pixabay.com

Dr Gottman relatiecheckup (= vragenlijst). (© bewerking G. Gielen) Stel je je vragen of je relatie goed is of er verbeterpunten zijn? Dr. Gottman, een Amerikaanse onderzoeker, maakte een lijst met negentien veel voorkomende terreinen van relatieconflicten. Geef bij elk terrein aan of en hoe het een probleem is in je relatie.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier.

 

 

 


 

Image by Rondell Melling from Pixabay

 

 

Dyadic Adjustment Scale : (© bewerking G. Gielen) Deze vragenlijst is een (uit het Engels vertaalde en bewerkte ) inventarisatielijst en geeft inzicht in hoe je oordeelt over verschillende punten over je relatie, op het moment dat je de lijst invult. (Bewerkt door G. Gielen naar EFT Nederland)

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier