Anamnesevragenlijsten : divers

Onder dit item vindt u vragenlijsten die bedoeld zijn om rond bepaalde thematieken meer te weten over uw situatie. Het gaat van persoonlijkheidsvragenlijsten tot vragenlijsten rond dader/slachtoffer zijn van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Deze vragenlijsten kunnen tevens persoons- of relatie-inzichtsbevorderend zijn.

Let op : dit zijn adviserende vragenlijsten.  De maker van deze website draagt geen verantwoordelijkheid voor verkeerdelijk gebruik van deze vragenlijsten. Een aantal vragenlijsten zijn al dan niet bewerkt overgenomen van andere websites/datingsites. Ze zijn dan gebonden aan copyrights van de externe ontwikkelaars en mogen niet zomaar overgenomen worden, en zeker niet zonder correcte bronvermelding.

Privacybescherming : Uw (inlog)gegevens worden op geen enkele wijze geregistreerd of bijgehouden. Het invullen gebeurt steeds anoniem.  U kunt de vragenlijst afdrukken en meenemen naar uw hulpverlener. De gegevens worden niet opgeslagen.

Wilt u een persoonlijk gesprek naar aanleiding van de vragenlijsten klik hier.

Suggesties zijn altijd welkom via gerard.gielen@telenet.be


Vragenlijst seksueel grensoverschrijdend gedrag : SPAQ
Dit is een vragenlijst naar bepaalde gebeurtenissen in uw kindertijd en daarna. De vragen hebben betrekking op negatieve seksuele ervaringen en op ervaringen van slaan of mishandeling. Klik hier